Universities in Rajasthan
S. No. Name and Address of University Vice - Chancellor and Registrar. Phone Office Phone Residence
1. anasthali Vidyapith
Banasthali 304022
28365, 28341, 28324
[email protected]
Prof. Chitra Purohit
Prof. Diwakar Shastri
+91-1438-28373, 28359 +91-1438-28340, 28323
2. Birla Institute of Technology & Science
Pilani 333031
44183
[email protected]
Dr. S. Venkateswaran
Dr. J.L. Arora
+91-1596-42090, 42192 +91-1596-42215, 42578
3. Jai Narain Vyas University
Jodhpur 342001
432947
Dr. L.S. Rathore
Shri J.C. Vyas
+91-291-432947, 649733 +91-291-740640, 432963
4. Jain Vishva Bharati Institute
Post Box No.6
Ladnun 341306(Raj)
22116
Prof. B.C. Lodha
Dr. Himmat Singh Jain
+91-1581-22116, 22230 +91-1581-22662, 23316
5. Kota Open University
Rawatbhata Road, Akhelgarh
Kota 324010
426451
Dr.R.V. Vyas
Shri M.C. Sharma
+91-744-421254, 426971 +91-744-422152, 427302
6. Maharshi Dayanand Saraswati University
Pushkar Bye Pass
Ajmer 305001
787055/787049
787055
Dr. P.L. Chaturvedi
Shri R.K. Sharma
+91-145-787050, 787057 +91-145-787051, 424880
7. Mohanlal Sukhadia Univ.
Udaipur 313001
413150
[email protected]
[email protected]
Prof. A.K. Singh
Shri K. Khilji
+91-294-413597, 414166 +91-294-410044
8. Rajasthan Agril. University
Bikaner 334002
250336
root-raub.raj.nic.in
Dr. N.R. Bhasin
Shri Shailendra Shrimali
+91-151-250443, 250025 +91-151-250469, 251406
9. University of Rajasthan
Jaipur 302004
511799, 511070
[email protected]
Prof(Mrs.) Kanta Ahuja Dr.(Mrs.)P.L.Kushwaha +91-141-512465, 511206 +91-141-210759, 382822
10. Rajasthan Vidyapeeth
Udaipur 313001
492440
Prof. J.P. Verma
Dr. Lalit Pandey
+91-294-492440, 492441 +91-294-412134, 418349