Universities in Bihar
S. No. Name and Address of University Vice -Chancellor and Registrar. Phone Office Phone Residence
1. B.N. Mandal University
Laloo Nagar, Madhepura-13
Dr. Jai K. Prasad Yadav
Prof. B.P.Mandal
+91-6476-2060, 2069  
2. B.B. Ambedkar Bihar Univ.
Muzzapur-842001
Dr. S.N. Sinha
Sri R. Pathak
+91-621-243760, 243071 +91-621-243760, 248370, 242495
3. Birla Institute of Technology
Mesra, Ranchi-835215
[email protected] com
Prof. S.K. Mukherjee
Prof. G. Sahay
+91-651-435857, 301565 +91-651-435777, 435896, 535401, 535444/896
4. Birsa Agricultural University,
Kanke, Ranchi-834006
Dr. R.P. Roy Sharma
Dr. K.P. Singh
+91-651-455866, 455832 +91-651-455623, 455318, 455850
5. Indian School of Mines , Dhanbad-826004
202380/203042
202577,202486-87
[email protected]
Dr. D.K. Paul
Prof. B.L. Jha
+91-326-205403, 205502 +91-326-202284, 206318
6. Jai Prakash Vishwavidyalaya, Chapra-841301
22607/281861
Dr. S.N. Prasad
Dr. Manbodh Ram
+91-6152-22607, 23121 +91-6152-73508, 23509
7. Kameshwar Singh
Darbhanga Sankrit University , Darbhanga-846008 22217
Prof. Kashinath Mishra +91-6272-22014, 22178 +91-6272-22217, 2308
8. Lalit Narayan Mithila University , Darbhanga-846008 22598 Dr. A.M.S. Abdul Moghini Shri Uma Shankar Prasad Thakur +91-6272-22463, 22428 +91-6272-22598, 22539
9. Magadh University , Bodh Gaya 824234, 420717 Prof. Braj Nandan
Prof. Nalin K Shastree
+91-631-400995, 400490 +91-631-420714, 400420
10. Nalanda Open University, 9 Adarsh Colony, Kidwaipuri, Patna-800001, 228513 Dr. Bishwanath Agarwal Dr. Jyoti Shekhar +91-612-234330, 234330 +91-612-210701, 670410
11. Patna University , Patna 800005, 670877 Prof. S.N. Ahsan
Shri A.N. Jamuar
+91-612-670352, 670531 +91-612-655368, 661571
12. Rajendra Agricultural University, Pusa, Samastipur-848125, 22536( Patna ) 74266(Pusa) 74226 Dr. V.P. Gupta
Actg. Dr. R. Thakur
+91-6274-74226, 74239 +91-6274-74264, 74380
13. Ranchi University , Ranchi-834008, 301077, 301077, 206062 Prof. C.R. Laha
Shri K.N. Gope
+91-651-206177, 208553 +91-651-315709, 312471
14. Siddhu Kanhu University , Santal Pargana, Dumka 814101, 22415 Dr. Udai Pratap Singh
Sri Gopal Krishna
+91-6434-23006, 22495 +91-6434-22415, 23004
15. Tilka Manjhi Bhagalpur University , Bhagalpur 812 007, 422576 Prof. H.C. Sirohy
Shri U.P. Singh
+91-641-422600, 22153 +91-641-401240, 22283
16. Veer Kunwar Singh University , Arrah, 802301 Bihar 24444 Prof(Dr.) Suresh Prasad Singh
Shri Shafique Alam
+91-6182-422600, 22153 +91-6182-401240, 22283
17. Vinoba Bhave University , PB No.31, Hazaribag 825 301, 24279/22342 Prof. Nirmal Kumar Chatterjee
Shri N.K. Mukherjee
+91-6546-24279, 24628 +91-6546-22342, 25997